कवि कबिन वाम्बुले राईको मातृभाषामा कविता ‘आः झाप्पा द्याल’ (झाप्पागाउँ गीति भिडियोसहित)

मातृभाषा

आः झाप्पा द्याल

कबिन वाम्बुले राई

 

लिब्जु उपो बाक्चो आम ह्वाम्बा
भुम्जु उमो बामेए आम्सि भाइला
रोबो चोमोलुङ्मा रुस्सै
माया पातिङ बाक्चो
माहाभारत क्वाँमा क्वासै
खुब राइतिङ बाक्चो
आः झाप्पा द्याल

याकाभ्यानि बुनुखो क्वानुल्वा
ह्वाम्सेल हिनुख्वा रुडुल्वा
चोमोलुङ्मा ग्यार्सिमेइ हिम्मे
माहाभारत फुर्सिमेइ हिम्मे
लिब्जुभुम्जु माया पापुङ्चिमेइ हिम्मे
सुबुकुमाबुक ताग्लामपुङ्चिमेइ हिम्मे
आः झाप्पा द्याल रान्चो बाःम
हिलेपान स्वाकोप्टार ग्यारिम्मेइ हिम्मे
वामद्याल, रिचुवा, उदैपुर फुरिम्मेइ हिम्मे
सिद्धाथुम्का उट्टु रोबो बाःम
जाक्मो रुडुल वाखा राइसिम
चौरास हिम्चो आः द्याल
माया पाच्चो माया ग्वाक्चो आः द्याल
आम्सेल भाइला हिब्दुलो क्वानुम्वालो
बलुइ बाइटार दाम्लि ड्ओम दाम्मेइ हिम्मे
भुम्जु डाँडा रोबो बाःम
इल्वा स्याचो स्याउ ब्रोचो बाःम

आः द्याल
आः झाप्पा द्याल
वाम्बुले द्याल तिम
वाम्बुले राडु बाक्चो द्याल तिम
वाम्बुले योर स्वाचो द्याल तिम
पुर्खाङ रितुमबाया ज्याच्चो द्याल तिम
साम्सि आग्वाक्चो द्याल तिम

भदौ ब्लाम– ढ्वाङ्कुमो पौम
दौरा सुरुवाल चौबन्दिचोला पाइसिम
बाँसुरि ट्वाप्तुम
मचंगा ट्वाप्तुम
बिनायो ट्वाप्तुम
संगिना चाम्दो पौम
दसै औसि ब्लाम
रंगरवास दुम्मे
सालाङ सिलि पौम
मादल ट्वाप्तुम
राम्दले सालाङ पौम
वाम्बुले सालाङ पौम
ङासि तुसुम
इन्वाङ सिलि पौम
माघ फागनल्वा खाउमो खासि पौम
सिचो साम्चो पुर्खा ब्अिम्तुम
आः झाप्पा द्याल रान्चो बाःम

आः द्याल डाक्तुमाख्वा
आः द्याल माया पातुमाख्वा
व्याकुल माइलाख्वा सालाङ ¥याक्तुम
जितेन राईख्वा स्वर फिक्तुम
शान्तिदेवीख्वा रिताबेतिचो सिलि पापामुम्मे ।

शुभचन्द्र राईख्वा कथा ¥याक्तुम
गणेश राईख्वा त्वामल्वा च्वाप्तुम
आः झाप्पा द्याल रान्चो बाःम
लुना ठाकुरे ठकुरानितिच्चो
लुना वाम्बुले वाम्बुलेनितिच्चो
झाप्पा द्याल क्वाफु
वाम्बुले साल्चो साल्मे क्वाफु
बदाम सुन्ताला जाफु
फुटबल टाफ्फु भलिबल पाफु
क्वालखेप झाप्पा ब्लाक्ति गाक्साना
आक्वाल चाकु मुयोङा माया पान्नि
क्वालखेपा झाप्पालि वाम्बुले या दाक्साना ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–१ झाप्पा, खोटाङ

Leave a Reply

Your email address will not be published.