सानु बिस्मातङा वाम्बुले राडु गजलतिड् (सानु बिस्मातका वाम्बुले राई गजलहरू)

कला साहित्य -संस्कृति मातृभाषा

वाम्बुले गजलतिड्
-अमृत राई ‘सानु बिस्मात’

राडु गजल–१

आः त्वाम त्यार्चो उनु
इल्वाङ ग्यार्चो उनु

कुलि ब्अिसि थास्सै
हवाम्सेल ह्यार्चो उनु

योर ना दार क्लिसै
इः त्वाम फ्यार्चो उनु

स्वाइङ आमा स्वाचा
मिःस्याङ च्यार्चो उनु

आस्वाइङ खुइ खुइ
आःत्वाम त्यार्चो उनु ।
मार्च ३, २०११

 

राडु गजल–२

उन्दा रुस्सि क्वासिइ आफ्वानु रै त्यापिप
वातिमेइ योर या आठ्वानु रै त्यापिप

नाङ्गा भुतुङ्गा भाइला भाताल सिस्कोक
खोको थाच्चो वाः या आब्वानु रै त्यापिप

जोचाम आजोनु सेइसिया बडा आफ्वानु
ड्आङ्मा योर या उति आस्वानु रै त्यापिप

आमा र्वानुमेइ ड्अिवा साम्दुम माङ माङ
उङक्वा पुचाम से आपुल्वानु रै त्यापिप

उल्कास पानुम इ ख्याक्चि लिमा ख्वा
ब्आब्आस्याम दा आरुदु आक्वानु रै त्यापिप ।

डिसेम्बर २३, २०१०

 

राडु गजल–३

लिमा हाइइँम दानिम वाइमाख्
आः सामराम गानिम वाइमाख्

डोरुमाङ प्ल्यास्सि पुइँम आल्वा
ब्रोचो रिम्सा पानिम वाइमाख्

लिमाइ लिमाख्वा भ्याङ साइम
ब्रोचो नाम्चो मानिम वाइमाख्

ग्ल्वाकु ब्रिङ्कु ह्याठ्ठो तामइम
ड्अ्वाम टोसेल चानिम वाइमाख्

आः सामराम ब्ओक्ति गाइम
गामोल्वाङ तोला खानिम वाइमाख् ।

नोभेम्बर ११, २०१०

 

राडु गजल–४

त्याङ चै बुक्चाम दुम्मे कावातिड्
लाः ल्वासु फुक्चाम दुम्मे कावातिड्

मुयोख् हेुपेइ पासि ज्याक्बिमल्वा
चिुचिर हुक्चाम दुम्मे कावातिड्

ब्ओक्सि तुमिम रुप्सि तुमिम् देश
जुम्साख् तुक्चाम दुम्मे कावातिड्

आक्वाल ख्याचा रुच्चा आम रमिता
त्याङ चै मुक्चाम दुम्मे कावातिड् ।

जुलाई २४, २११

 

राडु गजल–५

कुदु वारा द्यालपाउ य्वाम मास्सै ल्वानुम रै
हाल्चाम पिचाम लाम थास्सै ल्वानुम रै

आब्अिम्ताल्वाइ आबाक्चो माइम पासाख्
ब्अिम्दुलल्वा त्वाम खाचिल नास्सै ल्वानुम रै

खाचे खात लुङ्म त्यावाइँ ब्अिम्बोल्वा
आः जिखिम ब्वामब्याल लास्सै ल्वानुम रै

ख्राम्चा ना ग्यार्चा दुङ्म आसपुउँ ड्अिवा साम्मे
ब्रोचो नाम्चो प्याथ्थो इःत्वाम हास्सै ल्वानुम रै

पिताङ्के रुम्मे त्याँदा इः ब्अिम्ताल्वा ख्राम्फुना
आः त्वामचिन्चि प्याथ्थो तास्सै ल्वानुम रै ।

जुन २९, २०१०

बाहुनीडाँडा–८ खोटाङ
हालः यु.ए.इ. दुबइ

(कवि सानु बिस्मात दुबइबाट नेपाल फर्किसक्नु भएको र यी गजलहरू लिब्जुभुम्जु पत्रिकामा छापिएको भएपनि पुनः प्रकाशन गरिएको हो । सम्पादक)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *